Subsidie voor bewustmakingscampagne vaginale ring in Mozambique

Begunstigde: International Partnership for Microbicides (IPM)

Budget: 400.000 euro

International Partnership for Microbicides (IPM) is een internationale ngo die ijvert voor veilige en efficiënte HIV preventie. IPM zet in op het ontwikkelen van nieuwe medische instrumenten en op het aan een betaalbare prijs verkrijgbaar maken van deze producten in Sub-Sahara Afrika. In 2004 kende Tibotec Pharmaceuticals, een Vlaams Biotech bedrijf, de licentie van de microbendodende stof dapivirine gratis toe aan IPM voor de ontwikkeling en verspreiding van een vaginale ring voor vrouwen die hen beschermt tegen HIV besmetting. De ontwikkeling van deze vaginale ring zit momenteel in de eindefase. Het is nu van belang om de Afrikaanse bevolking voor te bereiden op de lancering van dit product in 2018.

IPM zal hiertoe in 4 landen – Malawi, Zuid-Afrika, Oeganda en Zimbabwe- bewustmakingsactiviteiten organiseren rond HIV preventie en het gebruik van microbicides, specifiek gericht op jonge vrouwen en mannen. De Vlaamse Regering maakt voor dit project in zuidelijk Afrika 400.000 euro vrij.

De Vlaamse regering komt met deze subsidie tegemoet aan de internationale oproep om blijvend en meer in te zetten op HIV/aids preventie via seksuele voorlichting, sensibilisering en vrouwgebonden beschermingsmiddelen.