Subsidie voor betere dienstverlening rond gezinsplanning in Malawi 2011

Tijdsduur: 2011-2013

Budget: 500.000

“Banya La Mtsogolo” (BLM) is een Malawische NGO die rond seksuele en reproductieve gezondheid werkt. Met deze bijdrage wil de Vlaamse overheid meewerken aan de daling van de moedersterfte en de bestrijding van HIV/AIDS.

Duur en budget

Vlaanderen voorziet 500.000 euro voor het programma van BLM dat van 2011 tot 2013 loopt.

Probleemstelling

De uitdagingen waarmee Malawi te kampen heeft op gezondheidsvlak zijn ontelbaar. De HIV/AIDS epidemie, waardoor meer kinderen wees worden, verergert en het sterftecijfer bij zwangere vrouwen en kinderen onder 5 jaar is zorgwekkend. Dit, in combinatie met een explosieve bevolkingsgroei van jaarlijks bijna 3%, maakt dat gezinsplanning de nodige aandacht moet krijgen.

Uitwerking

Gezinsplanning is één van de prioriteiten binnen het algemene gezondheidsbeleid van Malawi. Uiteindelijk heeft gezinsplanning drie verschillende doelstellingen die alle met elkaar verweven zijn. Eerst en vooral moet dit plan de bevolkingsgroei doen dalen. Daarnaast zijn het verminderen van moedersterfte en het bestrijden van HIV/AIDS belangrijke werkpunten. Tot slot gaat er bij de uitwerking vooral aandacht naar methodes die effectief zijn bij de armste lagen van de plattelandsbevolking.

De Malawische organisatie “Banya La Mtsogolo” (BLM) beschikt over een netwerk van 31 gezinsplanningscentra in heel Malawi. Daarnaast beschikt BLM over 262 zogenaamde "outreach centra". Dit zijn centra die ervoor zorgen dat de geografische reikwijdte van de acties kan vergroot worden. Tot slot past de organisatie een soort franchising concept toe, waarbij privé-initiatieven die dezelfde diensten aanbieden, een keurmerk krijgen ("Blue Star" certificaat). Op die manier wordt er gegarandeerde en gecontroleerde dienstverlening van goede kwaliteit aangeboden.

Partner

Banya La Mtsogolo (BLM)