Subsidie voor basisgezondheidszorg in Kasungu, Malawi 2010

Partner: Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal

Periode: 2010-2012

Budget: 500.000 euro

Vlaanderen ondersteunt de uitvoering van het Malawische gezondheidsbeleid, maar wil tegelijk ook activiteiten van indirecte actoren in de gezondheidssector versterken. De korte en lange termijn uitdagingen in Malawi zijn immers dermate groot dat deze dubbele aanpak noodzakelijk is.

De 'Malawi Red Cross Society' werkt sinds 2003 in Kasungu, waar lokale ziekenhuisposten gebouwd werden met de steun van het Nederlandse Rode Kruis. De bijkomende Vlaamse steun heeft als doel de algemene gezondheidstoestand van 7.000 gezinnen in Kasungu te verbeteren tegen het einde van 2013.

De activiteiten kunnen teruggebracht worden tot de volgende resultaatsgebieden:

  • verbetering van duurzaam drinkwater, sanitair en hygiënische praktijken
  • kwetsbaarheid tegenover HIV/AIDS doen afnemen
  • sterftecijfer als gevolg van malaria doen verminderen
  • moeder- en kindsterfte doen dalen
  • capaciteitsopbouw van eerstehulpverleners (vrijwilligers) en het Rode Kruis-personeel
  • algemene capaciteitsopbouw van de 'Malawi Red Cross Society'