Subsidie voor aquacultuur project in Mozambique (2010)

Project:  het introduceren van  wetenschappelijke en technische knowhow over aquacultuur in Mozambique

Begunstigde: Universiteit Gent, Can-Tho University (Vietnam), Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (Mozambique)

Tijdsduur: 2010-2012

Budget: 98.005 euro

Aquacultuur is het proces waarbij vissen, schaal- en schelpdieren kunstmatig in vijvers en bassins worden gehouden om ze op de markt te verkopen. Aquacultuur staat in Mozambique echter nog in de kinderschoenen en de productieprocessen moeten nog verbeterd worden. Volgens de Voedsel -en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is gekweekte vis momenteel goed voor ongeveer de helft van de mondiale visconsumptie.

Het project focust zich op de zoutvijvers in Mozambique. Zoutwinning is daar de belangrijkste bron van inkomsten, maar naast zout kan het pekelkreeftje (artemia) ook gekweekt worden in die vijvers en zo voor extra inkomsten zorgen. De pekelkreeftjes worden gebruikt als visvoer.

Aquacultuur in Mozambique concentreert zich voornamelijk op de zoetwater visteelt. Het aantal vijvers wordt geschat op 6.000 maar de productiviteit van deze vijvers is zeer laag (12kg/ha per jaar). Zonder veel moeite en met lokale middelen kan dit tot 1 à 2 ton/ha per jaar opgetrokken worden. De Mozambikaanse overheid beseft het belang van visproductie voor de voedselzekerheid van de arme bevolking, maar ziet de aquacultuursector ook als mogelijkheid voor het land om een rol te spelen op de internationale vismarkt.

Het project omvat twee delen:

  • aantonen van de voordelen van de geïntegreerde productie van zout en het pekelkreeftje of artemia in zoutpannen
  • technische vorming geven aan toekomstige leerkrachten en animatoren rond aquacultuur in het algemeen en tropische visteelt in het bijzonder