Subsidie voor activiteiten rond mensenrechten in Oekraïne

Project: activiteiten rond mensenrechten in Oekraïne

Begunstigde: Raad van Europa

Subsidie: 57.881 euro => 65.936 euro (COVID-19)

Periode: 2020/2021

De Raad van Europa zal activiteiten organiseren rond mensenrechten van journalisten en rechters in Oekraïne. Eerst vindt de zesde editie van een zomerschool plaats in Kiev waar studenten les zullen krijgen over actuele thema’s: veiligheid van journalisten, vrijheid van vereniging en ordehandhaving. Daarnaast vinden er nog twee seminaries plaats in Lviv en Odessa voor journalisten, rechters en woordvoerders van rechtbanken over de relaties tussen journalisten en de rechterlijke macht. De bedoeling is om Oekraïners bewuster te maken van hun rechten en hen zo meer houvast te bieden in mogelijke lastige situaties in de toekomst.

Dit project stimuleert een betere naleving van de Europese en internationale mensenrechtenstandaarden, wat tegelijk bijdraagt aan een grotere stabiliteit.