Subsidie voor ‘Safety for journalists platform’, 2021

Project: het safety for journalists platform betreft een samenwerking van de Raad van Europa met 14 leading media freedom organisations om schendingen van persvrijheid en rechten van journalisten online te publiceren. Relevante informatie wordt ingezameld, om lidstaten in kwestie te vatten en om een dialoog op te starten.

Begunstigde: Raad van Europa

Bedrag: € 50.000

Duur:  onbepaald

Met dit concreet project wil men een early warning systeem opzetten zodat de Raad van Europas tijdig en effectief schendingen kan aanpakken. Er wordt ook een communicatieplan en een visibiliteitsstrategie voorzien.

Het project zal worden uitgevoerd door 14 federaties zoals EU federation of journalists, reporterswithout borders, etc. De geografische scope is beperkt tot alle RvE lidstaten, in tegenstelling tot UNESCO die persvrijheid op mondiaal niveau. 

 

We zetten in Vlaanderen in op onafhankelijkheid van journalisten . Dit project draagt ook bij de doelstelling  ‘Vlaanderen draagt de waarden vervat in de mensenrechtenverdragen uit in zijn internationaal beleid’.