Subsidie voor ‘Opschaling van vrijwillig en vertrouwelijk testen (VCT) op het werk in Mozambique’ (2017 - 2019)

ProjectOpschaling van vrijwillig en vertrouwelijk testen  op HIV op het werk in Mozambique’

Begunstigde: International Arbeidsorganisatie

Bedrag: 187.364 euro

Duur: februari 2017 – februari 2019

Er is wereldwijd veel vooruitgang geboekt in het bestrijden van HIV/aids maar er blijven ook discrepanties bestaan. Zo is 19 miljoen van de 35 miljoen mensen die leven met HIV niet op de hoogte van zijn of haar status, dit is vooral zo in sub-Sahara Afrika waar maar 45% op de hoogte is van zijn of haar status. Kennis van de eigen status kan verdere besmetting vermijden en de weg leiden naar gepaste zorg.

Dit project gaat in op de onderliggende oorzaken van het lage testpercentage, gericht op jonge vrouwen en mannen in de formele en informele economie. Het project draagt ​​zo bij tot de reductie van hiv-infecties bij jonge vrouwen en mannen in Mozambique met de volgende doelstellingen: 1. De kennis over rechten ten aanzien van HIV van jonge vrouwen en mannen verhogen 2. Verhoogde testopname bij vrouwen en mannen op de werkvloer.