Subsidie voor ‘Inclusieve handel en waardig werk: ondersteunende beleidsmaatregelen’ (2020-2022)

Project: bijdrage aan duurzame ontwikkeling door inclusievere handel die ten goede komt aan een breder scala van werknemers en ondernemingen.

Begunstigde: Internationale Arbeidsorganisatie

Bedrag: 468.000 euro

Duur: 24 maanden

Het project wil via kennisopbouw en -deling een beter begrip ontwikkelen van beleidsmaatregelen die een antwoord bieden op (negatieve) handelseffecten op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats wil het projectvoorstel via kennisopbouw de capaciteit van IAO-lidstaten versterken om internationale arbeidsstandaarden, inclusief arbeidsbepalingen, te implementeren. Hierbij gaat specifieke aandacht naar een gunstig ondernemingsklimaat dat kmo’s en de ‘empowerment’ van werknemers bevordert, in het bijzonder jongeren en vrouwen, en dat duurzame bedrijfsmodellen ondersteunt.

Dit project kadert in de vraag naar een gelijk speelveld via internationale regelgeving en de maatschappelijke aandacht voor de soms ongelijke verdelingseffecten van handel. Daarenboven sluit het aan bij het eerdere door Vlaanderen gefinancierde IAO-project rond arbeidsbepalingen in handelsakkoorden.

Meer over dit project op ilo.org