Subsidie voor ‘Collaboration to Close Gender Data Gaps’, OESO, 2022

Project: capaciteitsopbouw nationale statistiekbureaus in twee landen om -via citizen-generated data- de kloof inzake genderdata te dichten

Begunstigde: OESO

Bedrag: € 100.000

Duur: 12 maanden

Kwaliteitsdata inzake gender zijn van belang voor onderbouwd beleid, zeker in een context van post-covid herstel. Het project zorgt voor capaciteitsversterking op het terrein. Het innovatieve éénjarig project bestaat uit gender data user-producer workshops in twee landen, de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor citizen-generated data, het coachen van nationale statistiekbureaus om gender data te visualiseren en verspreiden, twee case studies inzake citizen-generated data voor genderstatistici, en één virtueel webinar om resultaten te tonen.