Subsidie voor ‘Beoordeling van sociale capaciteiten voor nieuwe technologieën, innovatie en jobcreatie‘ (2019-2020)

Project: Beter inzicht verwerven in de rol van sociale capaciteiten om goed onderbouwd beleid te ontwikkelen in Zuid-Afrika, gericht op productieve transformatie en een duurzame, inclusieve en banenrijke ontwikkeling.

Begunstigde: Internationale Arbeidsorganisatie

Bedrag: 77.745 euro

Duur: 7 maanden (2019-2020)

Hoe komt het dat sommige landen er beter dan andere in slagen om gedeelde kennis, overtuigingen en vaardigheden te ontwikkelen die bedrijven in staat stellen innovaties te stimuleren en jobs te creëren? Via een casestudie in Zuid-Afrika wil IAO met dit project meer inzicht verwerven in de interactie tussen de transformatie van de maatschappelijke kennisbasis, technologische innovatie en structurele transformatie in de economie.

Om het onderzoeksterrein af te bakenen, focust het projectvoorstel op opkomende technologische hubs en eco-landbouw in Zuid-Afrika in één of twee regio’s van Zuid-Afrika.