Subsidie ter ondersteuning van ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling in Zuid-Afrika, 2012

Project: Bouwen aan een ecosysteem voor sociaal en milieuvriendelijk ondernemerschap in Zuid-Afrika, met een focus op Limpopo, KwaZulu Natal en de Vrijstaat

Begustigde: SEED South Africa, hosted by WCMC (vanaf 2013 door Adelphi Research)

Periode: 2012-2015

Budget: 771.047 euro

Vlaanderen draagt bij  tot een groene en duurzame economie in Zuid-Afrika, en meer specifiek in KwaZulu-Natal, Vrijstaat en Limpopo. Ondanks de groeiende economie heeft Zuid-Afrika problemen om jobs te creëren. Jobcreatie is één van de prioriteiten van de Zuid-Afrikaanse overheid. De ontwikkeling van kmo’s kan bijdragen tot duurzame tewerkstelling. Kmo’s hebben in Zuid-Afrika echter te kampen met opstartproblemen te wijten aan een beperkte toegang tot netwerken, financiering, expertise en knowhow. Bovendien stimuleren het nationale en lokale beleidskader niet altijd de ontwikkeling van innovatieve sociale en milieuvriendelijke bedrijven.

Deze projectsubsidie zal het sociaal en milieuvriendelijk ondernemerschap ondersteunen waarbij lokale capaciteiten worden versterkt, groene jobs worden gecreëerd en duurzame ontwikkeling wordt gepromoot. Het ondersteunt de uitbouw van het SEED initiatief in Zuid-Afrika. Het SEED initiatief is een globaal partnerschap voor actie rond duurzame ontwikkeling en groene economie, opgericht  door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Men wil enerzijds sociale en milieuvriendelijke bedrijven helpen groeien en anderzijds de geleerde lessen delen en de impact op sociaal en milieuvlak analyseren en verspreiden bij beleidsmakers. Voorbeelden van bedrijven die ondersteund zijn: All Women RecyclingFood & Trees for Africa‡Khomani San Kalahari Cultural and Nature Guides en Waste to Food. 

Dit project is ondertussen een tweede fase ingegaan, zie hier.

SEED South Africa