Subsidie om sociale impact via bedrijfsmodellen te vergroten, Zuid-Afrika 2016

Begunstigde: LifeCo Unltd South Africa

Subsidie: 2.398.970 euro

Duur: oktober 2016 – oktober 2019

LifeCo UnLtd South Africa werkt volop aan het ondersteunen, ontwikkelen en groei van het sociaal ondernemerschap. Zelf zijn ze ook een sociale onderneming, die bedrijfsprincipes inzet voor sociale impact om tot een inclusievere samenleving te komen. Vlaanderen ondersteunt LifeCo om het ecosysteem rond sociale ondernemers te versterken en de bedrijven te laten groeien en verduurzamen. Ze willen aantonen hoe effectief de sector kan zijn in het creëren van waardig werk, terwijl ze tegelijkertijd oplossingen bieden voor de uitdagen in de samenleving. LifeCo zal zich in dit project vooral inzetten om de drempel naar financiering te verlagen. Ze willen een brug slaan tussen de sociale ondernemers en de potentiële investeerders, door enerzijds vaardigheden te ontwikkelen bij de ondernemers, en anderzijds een sociaal risicokapitaalfonds te ontwikkelen. Om dit te ondersteunen, focust LifeCo ook op jongeren, onderzoek en belangenverdediging.

Zuid-Afrika is een van de drie partnerlanden van Vlaanderen in Zuidelijk Afrika. Deze projectsubsidie past binnen de landenstrategienota 2012-2016 die focust op ondernemerschap en sociale innovatie om armoede en ongelijkheid terug te dringen.

LifeCo South Africa