Subsidie noodhulp voor de monitoring van de voedselcrisis in Malawi (2015)

Project: Noodhulp voor voedselcrisis in Malawi

Begunstigde: Wereldvoedselprogramma

Bedrag: 208.149 euro

Duur: 2015 - 2016 

Naar schatting 2,8 miljoen mensen zullen voedselonzeker zijn in Malawi eind 2015/begin 2016 door de combinatie van de overstromingen eerder dit jaar en de voorspelde extreme droogte ten gevolge van een zware El Niño, een klimaatfenomeen dat wordt veroorzaakt door een abnormale opwarming van het zeewater in de oostelijke tropische Stille Oceaan.

Samen met de internationale gemeenschap stelt de Malawische overheid een nationaal actieplan op om deze situatie gecoördineerd aan te pakken. Het World Food Programme heeft hiervoor nieuwe technologische applicaties ontwikkeld: door middel van korte gsm-enquêtes zal WFP de evolutie van de voedselzekerheid van gezinnen en de prijs van het voedsel wekelijks opvolgen. Met deze informatie kan de humanitaire hulp snel bijgestuurd worden.  WFP is nu al actief in 15 districten met deze monitoring. Dankzij de steun van Vlaanderen zullen er 28 districten opgevolgd kunnen worden met deze nieuwe applicatie.