Subsidie Memorial Garden Canberra (2017)

Project: Herdenkingtuin - Flanders Fields Memorial Garden in Canberra  

Begunstigde: Australian War Memorial  

Bedrag: 200.000 euro

Duur: opening april 2017

In april 2017 wordt aan het Australian War Memorial officieel de Flanders Fields Memorial Garden ingehuldigd, met steun van de Vlaamse Overheid.  De herdenkingstuin in het buitenland draagt ertoe bij dat ook na 2018 er internationale aandacht is voor Flanders Fields en Vlaanderen als vredesbestemming. Met de aanleg van de herdenkingstuinen wordt iedereen die gevochten heeft en gestorven is tijdens de oorlog, geëerd en herdacht. Daarnaast vormen de herdenkingstuinen een symbool van hoop, vrede en verzoening.

Als gevolg van afspraken tussen Groot-Brittannië en Australië namen Australiërs deel aan de Eerste Wereldoorlog om hun moederland te verdedigen. In totaal dienden bijna 417.000 Australiërs in het leger, ongeveer één op vijftien van de totale bevolking.  330.000 vertrokken overzee en van hen werden ruim 215.000 slachtoffer van de oorlog, waaronder 60.000 doden.

Van deze tragedie zijn in het hele land gedenktekens te vinden, van eenvoudige beelden tot het indrukwekkende Australian War Memorial in Canberra. De deelname van Australië in de Eerste Wereldoorlog wordt op 25 april, op Anzac Day, groots herdacht. Anzac staat voor Australian and New Zealand Army Corps Day. Op deze dag wordt herdacht hoe in 1915 Australische en Nieuw-Zeelandse troepen landden bij Gallipoli in Turkije en Australië voor het eerst in zijn geschiedenis als nationale legereenheid optrad. 

Australië heeft sterke banden met Vlaanderen en met verschillende lokale besturen uitgebouwd. Zo heeft Australië  de uitbreiding van het Memorial Museum Passchendaele te Zonnebeke financieel  ondersteund. Anzac Day kent zijn jaarlijks verloop en belangrijke evenementen zijn  gepland  in het kader van de herdenking van de Mijnenslag en de slag van Passendaele in 2017.

Flanders Fields Memorial Garden