Subsidie 'Improving Adolescent Reproductive and Sexual Health Services and Communications', 2019

Project: An Inclusive, Positive Deviance Approach to improving Adolescent Reproductive and Sexual Health Services and Communications in Mozambique

Begunstigde: PCI Media,  ICHR-Mozambique en TV Surdo

Bedrag1 499 795 euro

Duur: 2020 - 2024

Verhogen van motivatie en aan scherpen van vaardigheden van gezondheidswerkers die informatie verstrekken aan adolescenten over Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten via een vernieuwende communicatietoolkit. Er is speciale aandacht voor jongeren die leven met een beperking.