Subsidie 'European Governmental LGBTI Focal Points Network (EFPN)'

Project: European Governmental LGBTI Focal Points Network (EFPN)

Organisatie: Raad van Europa

Bedrag: 100.000 euro

Duur: 36 maanden

Het ‘European Governmental LGBTI Focal Points Network’ (EFPN) stimuleert uitwisseling op ambtelijk niveau over goede praktijken rond LGBTI-beleid. Het netwerk werd informeel opgericht in 2004 door de Nederlandse en Vlaamse overheid en is sindsdien sterk gegroeid. Het project is bedoeld om het bewustzijn over de voordelen van LGBTI-wetgeving, -beleid en -strategieën binnen de lidstaten te vergroten en zo culturele verandering teweeg te brengen.

Sinds dit jaar wordt het secretariaat van het netwerk waargenomen door de Raad van Europa. De subsidie zou aangewend worden voor het secretariaat en de activiteiten van het netwerk, met onder andere tweejaarlijkse rondetafelgesprekken.

Deze subsidie sluit aan bij het buitenlandbeleid dat een betere naleving van de mensenrechten wereldwijd nastreeft en aan de behartiging van de Vlaamse belangen in multilaterale organisaties.

Rekening houdend met de COVID-19 pandemie zullen de gesprekken plaatsvinden volgens de COVID-richtlijnen van het gastland, en al dan niet (gedeeltelijk) virtueel gehouden worden.