Subsidie 'digitale ontsluiting van de schilderijen van Pieter Bruegel de Oude', 2019

Project: digitale ontsluiting van de schilderijreeks De Seizoenen van Pieter Bruegel de Oude

Begunstigde : Kunsthistorisch Museum Wenen

Bedrag: 55 000 euro

Duur: januari 2020 - oktober 2021

Het Kunsthistorisch Museum Wenen (KHM) heeft naar aanleiding van de grote overzichttentoonstelling van Pieter Bruegel De Oude 'Once in a lifetime' in 2019, met financiele steun van de Vlaamse overheid, een instrument ontwikkeld om de werken van Bruegel digitaal te verzamelen, te analyseren en voor een ruim publiek te ontsluiten (insidebruegel.net). 

Het grote succes van deze tentoonstelling en website leidde tot de vraag van menig internationaal museum om van de online tool op lange termijn een digitale catalogue raisonné te maken van het werk van Pieter Bruegel de Oude. Het KHM gaat van start met de digitale ontsluiting van zes schilderijen, gekend onder de verzamelnaam De Seizoenen.

Deze subsidie draagt hieraan bij en bouwt verder op de jarenlange samenwerking tussen Vlaanderen  en het KHM. Het project biedt niet enkel visuele return voor Vlaanderen en de Vlaamse Afvaardiging in Wenen, maar geeft Vlaamse academische en culturele actoren de mogelijkheid tot expertiseopbouw en -uitwisseling.