Subsidie aan WHO voor Reproductieve gezondheidszorg in zuidelijk Afrika (2014)

Tijdsduur: 2014-2015

Budget: 1.057.897€

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil de toegang tot reproductieve gezondheidssystemen voor vrouwen in zuidelijk Afrikaanse landen verbeteren.

Het voorliggend project kadert in de landenstrategie voor Mozambique van de WHO (CCS 2014-2019) en is de voortzetting van een eerder door Vlaanderen gefinancierd project dat kaderde binnen de WHO CCS 2009-2011. De component ‘Human Resources for Health’ (HRH) wordt gekaderd binnen de cluster rond versterking van het gezondheidssysteem.

Met minder dan 1 arts en slechts 3 verplegers/vroedvrouwen per 10.000 inwoners (WHO, 2009) is de densiteit van gezondheidswerkers in Mozambique een van de laagste van Afrika. Dit tekort wordt nog eens versterkt door een ongelijke geografische spreiding.
De zeer lage personeelscapaciteit wordt veruit als de belangrijkste barrière gezien voor vooruitgang in de gezondheidssector en wordt erkend als grootste probleem om de millenniumdoelstellingen te behalen.

Het Mozambikaanse Ministerie van Gezondheidszorg heeft een ontwikkelingsplan ‘Human Resources for Health’ opgezet dat als doel heeft het aantal gezondheidswerkers per 1000 inwoners tegen 2015 te verdubbelen. Het plan voorziet ook de versterking van HR-planning en -management op alle niveaus.

Dit project kadert in de WGO CCS 2014-2019 en is de voortzetting van een eerder door Vlaanderen gefinancierd project dat kaderde binnen de WGO CCS 2009-2011. De component ‘Human Resources for Health’ (HRH) wordt gekaderd binnen de cluster rond versterking van het gezondheidssysteem.