Subsidie aan Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor het versterken van klimaatweerbaarheid van het Mozambikaanse gezondheidssysteem, 2018

Begunstigde: Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)

Subsidie: 2.000.000 euro

Periode: 2018 - 2021

De ziektelast in Mozambique wordt gekenmerkt door een groot aandeel klimaatgevoelige ziektes. Malaria (6,2 miljoen gevallen in 2016) en HIV/aids (13,2% prevalentie in 2015) maken samen meer dan de helft uit van de mortaliteit in Mozambique. Terugkerende epidemieën van klimaatgevoelige ziektes (zoals onder meer cholera, mazelen, knokkelkoorts, chikungunya, West Nijl en gele koorts) oefenen druk uit op het reeds overbevraagd gezondheidssysteem. De huidige en toekomstige klimaatsprojecties wijzen op een verhoging tussen 2,5° en 3° tegen 2046 - 2065. Extreme temperaturen boven 35° zullen frequenter voorkomen. Deze evolutie wijst op toenemende directe en indirecte gevolgen van klimaat op het gezondheidsbeleid. 

WGO zal rechtstreeks met het Mozambikaanse gezondheidsministerie samenwerken om de negatieve impact van klimaat op de gezondheid van Mozambikanen te beperken. Naast de monitoring en aanpak van klimaatgerelateerde ziektes, zal het ministerie ook de continuïteit van het gezondheidssysteem in geval van extreme weersomstandigheden nastreven. 

Dit project kadert in de Vlaamse inspanningen die zijn afgesproken binnen de intra-Belgische klimaatlastenverdeling. Hierin verbindt Vlaanderen zich om in de periode 2016-2020 jaarlijks 14,5 miljoen euro te engageren voor internationale klimaatfinanciering. 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)