Subsidie aan VZW Rode Kruis Vlaanderen voor het terugdringen van de impact van klimaatrisico's in Zuidelijk Afrika door middel van Rampen Risico Vermindering, 2018

Begunstigde: Rode Kruis Vlaanderen Internationaal

Subsidie: 2.500.000 euro

Duur: 2018 - 2020

Mozambique en Malawi bevinden zich in een regio die in toenemende mate te kampen heeft met overstromingen, extreme droogte, cyclonen,... De klimaatverandering zet de socio-economische levensomstandigheden ernstig onder druk. 

Rode Kruis Vlaanderen Internationaal zal inzetten op capaciteitsopbouw bij de lokale afdelingen van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maanbeweging in Malawi en Mozambique. Door rechtstreeks samen te werken met aanwezige instellingen beoogt het project een langdurig effect. Het project zet specifiek in het voorkomen van (en voorbereiden op) humanitaire noodsituaties naar aanleiding klimaatverandering. Een mechanisme van cash transfers heeft als doel om onmiddellijk na het losbreken van een klimaatramp levensreddende middelen tot bij de getroffen bevolking te brengen. 

Dit project kadert in de Vlaamse inspanningen die zijn afgesproken binnen de intra-Belgische klimaatlastenverdeling. Hierin verbindt Vlaanderen zich om in de periode 2016-2020 jaarlijks 14,5 miljoen euro te engageren voor internationale klimaatfinanciering.