Subsidie aan Voka Antwerpen-Waasland voor ondersteuning van PLATO project in Iraaks Koerdistan, 2017

Project: PLATO project met Iraaks Koerdistan

Begunstigde: Voka Antwerpen-Waasland

Periode: 24 maanden

Budget: 120.000 euro

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland wil haar expertise op vlak van PLATO projecten uitwisselen met geselecteerde experten uit Iraaks Koerdistan om KMO’s te versterken in hun economische ambities.

Het PLATO project is een peterschapsproject van Voka dat ondersteuning en begeleiding biedt aan ondernemingen gebaseerd op drie pijlers: informatieoverdracht, ervaringsuitwisseling en netwerking.

Voka zal de Iraaks Koerdische experten selecteren, voorbereiden en begeleiden met als doel het PLATO project zelfstandig te kunnen toepassen binnen de economische werkelijkheid van de Autonome Koerdische Regio.

Met deze subsidie wordt invulling gegeven aan een strategische en operationele doelstelling van de beleidsnota “Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking 2014-2019”

Voka - Antwerpen-Waasland