Subsidie aan United Nations Relief and Works Agency 2016 -2018

Project: humanitaire hulp en ontwikkelingsgerichte activiteiten voor Palestijnse vluchtelingen

Begunstigde: UNRWA

Tijdsduur: 2016-2018

Budget: 150.000 euro

De United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) is de organisatie van de Verenigde Naties voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. UNRWA heeft als doelstelling humanitaire hulp te bieden aan Palestijnse vluchtelingen en voor hen ontwikkelingsgerichte activiteiten te ontplooien.

UNRWA is vanwege het grote aantal werknemers (ongeveer 200 uitgezonden VN-stafleden en 30.000 lokale werknemers, die voor ongeveer 90% uit Palestijnse vluchtelingen bestaan) de grootste VN-missie die actief is in het Midden-Oosten. UNRWA geeft humanitaire hulp en ontplooit ontwikkelingsgerichte activiteiten voor Palestijnse vluchtelingen in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, Libanon, Syrië en Jordanië. In die gebieden richt de organisatie zich op onderwijs, gezondheidszorg, noodhulp, sociale dienstverlening en armoedebestrijding, huisvestingsinfrastructuur en microfinanciering. Er zijn op dit moment ongeveer 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen geregistreerd. De meeste vluchtelingen leven in de kampen in bovenvermelde gebieden.

UNRWA’s inkomsten komen haast volledig uit vrijwillige bijdragen. Enkel de uitgezonden VN stafleden en leden van het managementteam van de organisatie worden betaald met middelen uit het reguliere VN-budget. UNRWA kampt echter jaarlijks met grote financiële tekorten. Meestal worden de middelen voor de meest essentiële noden uiteindelijk op de valreep gevonden, maar de organisatie zendt steeds meer noodsignalen uit m.b.t. haar fragieler wordende financiële situatie. Door de recente crisissen in het Midden-Oosten, waaronder de verschillende Gaza-oorlogen in december 2008, november 2012 en mid-2014, stijgt het aantal hulpbehoevenden. De bijdragen van de donoren nemen echter eerder af dan toe.

Van 2010 tot en met 2015 voorzag de Vlaamse Regering 150.000 euro op jaarbasis. De minister-president besloot op 23 oktober 2015 om die steun ten belope van 150.000 euro op jaarbasis verder te zetten in 2016, 2017 en 2018. Via ondersteuning van UNRWA verleent de Vlaamse Regering hulp aan de getroffen bevolking in de Palestijnse gebieden en wordt bijgedragen aan de post-2015 doelstellingen over armoede, voedselzekerheid, gezondheid en onderwijs.