Subsidie aan UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum), 2018

Project: Werkingssubsidie voor 2018

Begunstigde: Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum

Budget: 37.316,52 euro

Periode: 2018

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. UNIA is internationaal erkend als nationaal mensenrechteninstituut en zet de samenleving in haar geheel en in het bijzonder overheden, publieke instellingen en bedrijven aan om discriminatie en segregatie te bestrijden. 

UNIA werd opgericht via het samenwerkingsakkoord van 13 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en Gemeenschappen 'voor de oprichting van een Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980'.

UNIA