Subsidie aan UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum), 2017

Project: Cofinanciering van UNIA

Begunstigde: UNIA

Bedrag: 36.956,20 euro

Duur: 2017

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Unia zet de samenleving in haar geheel en in het bijzonder overheden, publieke instellingen en bedrijven aan om discriminatie en segregatie te bestrijden.

In 2014, na ondertekening van het samenwerkingsakkoord, zag het interfederaal Gelijkekansencentrum (dat begin 2016 de naam “Unia” kreeg) het licht, in uitvoering van een aantal internationale verplichtingen. Unia wordt gecofinancierd door Vlaanderen.