Subsidie aan UNDP voor klimaatweerbaarheid in Malawi (2019)

Project: Het versterken van de klimaatweerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen in Malawi

Begunstigde: VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP)

Tijdsduur: 2019 - 2022

Budget: 2.500.000 euro

De algemene doelstelling van het project is het versterken van de capaciteit van districtraden voor het beter beheren, monitoren en antwoorden op klimaatsverandering in de districten Mzimba en Kusunga.

Het project werkt op drie specifieke doelstellingen:

  • het verbeteren van de capaciteit vzn districtraden voor het integreren van klimaatadaptatie in de districtontwikkelingsplannen;
  • een geïntegreerde bescherming van waterwingebieden uitbouwen;
  • het verminderen van de blootstelling van gemeenschappen aan klimaatgerelateerde risico's en het verbeteren van de klimaatadaptatiecapaciteit van kwetsbare huishoudens. 

Het project combineert dus bestuurskrachtversterking (districtniveau) met concrete adaptatiemaatregelene op lokaal niveau (gewas- en inkomensdiversificatie, bescherming stroomgebieden, irrigatie, be- en herbossing, early warning systems, ...).