Subsidie aan UN Environment voor project 'Increasing resilience and reducing vulnerabilities of local communities to the effects of climate change: promoting Ecosystem Based Adaption' in Zuid-Afrika, 2018

Project: 'Increasing resilience and reducing vulnerabilities of local communities to the effects of climate change: promoting Ecosystem Based Adaption (EbA)' in Zuid-Afrika

Begunstigde: UN Environment - South Africa Country Office 

Budget: 1.000.000 euro 

Periode: 2018-2020

UN Environment (milieuagentschap van de VN) wil met dit project de regering van Zuid-Afrika ondersteunen om het overkoepelend implementatieplan voor Ecosystem Based Adapation (EbA) uit te voeren. 

Ecosystem Based Adaptation is een adaptatiestrategie die de kracht van de natuur en de natuurlijke bronnen in een ecosysteem benut om de levenswijze van lokale gemeenschappen aan te passen aan een veranderend klimaat. Dit is vooral belangrijk voor de (arme) rurale gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van natuurlijke bronnen en ecosysteem diensten.

De subsidie is gericht op het versterken van de capaciteit voor het departement voor Milieuzaken (DEA - Department of Environmental Affairs, South Africa) en zal ingezet worden voor het samenstellen van een projectteam, consultancy, samenwerking met partnerorganisaties en ondersteunende instellingen, trainingen, conferenties en pilootprojecten.