Subsidie aan UGent voor cofinanciering van een leerstoel: "Zuid-Afrika: talen, literaturen en maatschappij"

Project: Cofinanciering van een leerstoel "Zuid-Afrika: talen, literaturen en maatschappij"

Begunstigde: Universiteit Gent

Budget: 21.000 euro

Periode: 2018

In 2013 werd het Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika opgericht als een universitair samenwerkingsverband verbonden aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte waarbij het vanaf 2016 evolueerde tot volwaardige onderzoeksgroep. Inmiddels vervult het onderzoekscentrum in Europees verband een coördinerende functie en brengt onderzoekers samen op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

UGent wil vanaf 2018 een leerstoel "Zuid-Afrika: talen, literaturen en maatschappij" instellen, ingebed in de hierboven geschetste onderwijs en onderzoekcontext. De erkende academische leerstoel zal zich richten op "de meertalige en multiculturele context van Zuid-Afrika.