Subsidie aan Rode Kruis Vlaanderen voor noodhulp Beiroet – explosie haven, 2020

Begunstigde: Rode Kruis Vlaanderen

Bedrag: 200.000 euro

Duur: 12 maanden (augstus 2020 - 2021)

Op 4 augustus 2020 vond een explosie plaats in het havengebied van Beiroet, Libanon. Dit jaagde een schokgolf door de stad die meer dan 200 doden en 6.000 gewonden heeft veroorzaakt. 300.000 mensen uit Beiroet werden dakloos door de ontploffing.

Het Rode Kruis Libanon (RCL) lanceerde een noodoproep voor 19 miljoen USD. De noden gaan van het lenigen van onmiddellijke noden als onderdak, basisgoederen, WASH en voedsel tot de versterking van medische noodhulpdiensten, het herstel van bloedtransfusiecentra, op peil houden van basisgezondheidszorg en het herstel van het RCL hoofdkwartier.

In lijn met het beleid Vlaamse Humanitaire Actie zal de subsidie van 200.000 euro enerzijds inzetten op dringende hulp, en anderzijds op de ondersteuning bij de wederopbouw en rampenparaatheid:

  • 60% van het operationeel budget wordt geïnvesteerd in de aankoop, transport en distributie van noodhulpgoederen aan de getroffen bevolking. Geschat wordt dat dit 8.000 huishoudens directe steun zal bieden. Prioriteit wordt gegeven aan de aankoop van hygiënekits en voedselpakketten, die op de lokale markt worden aangekocht. 
  • 40% van het operationeel budget wordt geïnvesteerd in het herstel en aankoop van medisch materiaal dat prioritair nodig is om de verdere medische hulpverlening vanuit RCL aan de getroffen bevolking te garanderen tijdens deze crisis.

De projectverantwoordelijke van het Duitse Rode Kruis, ter plaatse in Beiroet, ondersteund door de M&E experten van zowel het Libanese als het Duitse Rode Kruis, zullen de activiteiten opvolgen en documenteren. Vanuit Rode Kruis Vlaanderen wordt een maandelijkse telefonische opvolging voorzien.

De Vlaamse noodhulp richt zich op de vele gezinnen die door de explosie dakloos zijn geworden. En specifiek op de meest kwetsbare huishoudens: gezinnen die geen beroep kunnen doen op steun van de Libanese overheid of andere humanitaire organisaties, gezinnen zonder een vast inkomen, huishoudens met personen met een beperking en groepen die bedreigd worden met sociale uitsluiting.