Subsidie aan PEN Vlaanderen als tegemoetkoming in de algemene werking

Project:  Bevorderen van vrije meningsuiting, cultuur van vrede en internationale verstandhouding

Begunstigde: PEN Vlaanderen

Bedrag: 2.400 euro

Duur: 2016

In 2016 ontving PEN Vlaanderen een subsidie van 2.400 euro van de Vlaamse overheid. Deze organisatie ijvert voor vrije meningsuiting, vrede en internationale verstandhouding en bevordert een cultuur van vrede, waardoor een gunstig creatief klimaat ontstaat voor volgende generaties. PEN komt op tegen censuur en voor auteurs die omwille van hun mening moe(s)ten vluchten. Lidmaatschap van PEN staat open voor alle erkende schrijvers, redacteurs en vertalers die deze doelstellingen in het PEN-Charter onderschrijven, zonder onderscheid van nationaliteit, taal, ras, huidskleur of religie.