Subsidie aan PEN Vlaanderen, 2018

Project: Werkingssubsidie

Begunstigde: PEN Vlaanderen

Budget: 4.082,20 euro

Periode: 2019

PEN Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van PEN International (opgericht in 1921). Deze wereldwijde auteursvereniging ijvert voor vrije meningsuiting, vrede en internationale verstandhouding. Ze zet zich in voor vervolgde auteurs en verzet zich tegen elke vorm van censuur.

De werking van PEN Vlaanderen zet cultuur in als drager van waarden in de internationale relaties van Vlaanderen en de Europese Unie. Culturele diplomatie kan vanuit een waarden gedreven kader mee sturing geven aan transitieprocessen richting meer democratie of biedt mogelijkheden om duidelijker standpunten in te nemen over een aantal prangende actuele thema’s en conflicten.