Subsidie aan Pathfinder International voor het project ‘Seksuele en reproductieve gezondheid bij jongeren’ (2015)

Begustigde: Pathfinder International

Tijdsduur: 2015-2016

Budget: €250.000

Volgens gegevens van het Mozambikaanse nationale gezondheidsinstituut (INS) is de HIV prevalentie bij Mozambikaanse meisjes drie keer zo hoog als die van jongens. Genderongelijkheid en de beperkte mogelijkheid om op beleidsvlak de positie van de vrouw te beschermen zorgen ervoor dat de rechten van vrouwen frequent geschonden worden. Meisjes huwen erg vroeg, ze zijn vaak ongewenst zwanger en zijn sneller slachtoffer van geweld.

De NGO Pathfinder International voert sinds 1997 programma’s uit in Mozambique rond familieplanning, reproductieve gezondheid en HIV/AIDS met als belangrijkste doelgroep adolescenten en jongeren.

Met dit project wil Pathfinder International de organisatorische en technische capaciteiten van jongerenorganisaties versterken. Daarnaast wil de organisatie jonge mensen opleiden zodat ze op een effectieve manier kunnen opkomen voor hun rechten en noden op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid.

Pathfinder International wil vijf jongerenorganisaties in de provincies Maputo, Gaza en Tete versterken zodat ze tegen 2014 op een duurzame manier kunnen deelnemen aan de implementatie van beleidsvorming rond seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. 

Het project beoogt de volgende resultaten:

  1. jeugdorganisaties organiseren activiteiten rond politieke beleidsbeïnvloeding en het genereren van een verhoogde vraag naar seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten en -rechten
  2. verbeterde vaardigheden omtrent beleidsbeïnvloeding en technische kennis rond seksuele en reproductieve gezondheid van de organisaties
  3. verbeterde organisatie en bestuur van vijf jongerenorganisaties