Subsidie aan Oxfam Solidariteit voor humanitair consortium COSACA in Mozambique, 2018

Project: Coördinatie van het humanitair consortium COSACA in Mozambique

Begunstigde: Oxfam Solidariteit

Budget: 478.793,16 euro

Periode: 2018 – 2019

Oxfam maakt deel uit van het Consortium COSACA. Het Consortium werkt aan het voorbereiden en reageren op natuurrampen die kwetsbare gemeenschappen van Mozambique raken. 

Met de steun van Vlaanderen, wil COSACA een nieuwe coördinatiestructuur uitbouwen. Op basis van geleerde lessen uit droogte, overstromings- en cycloonresponsen hebben COSACA-leden besloten tot een lichte COSACA-coördinatiestructuur.

De doelstelling van het project is om een permanente structuur op te zetten voor de coördinatie van het humanitair Consortium COSACA, om zich voor te bereiden en te reageren op crisissen in Mozambique. Deze unit zal zorgen dat middelen die door andere donoren worden toegekend aan het Consortium voor humanitaire crisissen, tijdig en efficiënter ingezet zullen worden.

Oxfam Solidariteit