Subsidie aan Mophradat voor residentieprogramma in Vlaanderen voor Arabische kunstenaars, 2017

Project: residentieprogramma uitwerken in Vlaanderen voor Arabische kunstenaars

Begunstigde: Mophradat

Bedrag: 24.759 euro

Duur: 2017 - 2018

Mophradat zal een residentieprogramma uitwerken in Vlaanderen voor Arabische kunstenaars. Verspreid over de komende 18 maanden wil de organisatie vier Arabische schrijvers en artiesten selecteren en gedurende zes weken niet alleen een werkplek aanbieden in Vlaanderen, maar tevens een programma met mogelijkheden voor presentatie, debat en ontmoetingen met collega's in Vlaanderen. 

De inspanning van Mophradat streven naar een versterking van de positie van kunstenaars en middenveldorganisaties vanuit het besef dat zij potentieel een belangrijke rol spelen in democratiseringsprocessen.