Subsidie aan Mikolongwe Veterinary College of Science in Malawi, 2015

Tijdsduur: 2015-2016

Budget: 150.000€

In 2008 verleende de Vlaamse Regering een subsidie aan Mikolongwe College in het kader van het ‘Support to Agricultural Extension Training and Services’ -programma ter waarde van 989.200 EUR. Het programma werd beëindigd in 2013. Volgens een impactstudie uitgevoerd eind 2013, heeft de Vlaamse steun bijgedragen tot een verbeterde infrastructuur en een verhoogde technische competentie van het lesgevend personeel. Daarnaast is het aantal jaarlijkse inschrijvingen van studenten verhoogd door een verbeterende infrastructuur. Bijgevolg werden meer assistent-veeartsen opgeleid en kregen ze een kwaliteitsvollere opleiding. Meer en beter opgeleide veeartsen draagt bij tot een verhoging van de productiviteit in de veeteeltsector, waardoor de inkomens van de huishoudens stijgen en de kwetsbaarheid bij arme gezinnen verkleint.

Mikolongwe College ontvangt echter te weinig financiële middelen van de overheid. Hierdoor zijn zij onvoldoende in staat om in te spelen op de noden in de sector en blijft hun potentieel grotendeels onbenut.

Dit project beoogt het verschaffen van startkapitaal aan Mikolongwe College om de opstart van de nieuwe Mikolongwe Livestock Development Trust te ondersteunen en zo een onafhankelijke en duurzame werking van het college mogelijk te maken.