Subsidie aan Kunstensteunpunt voor verdere uitbouw Arts Flanders, 2018

Project: Actieplan Arts Flanders 2018

Begunstigde: Kunstensteunpunt

Budget: 19.000 euro

Periode: 2018

Arts Flanders is een instrument voor communicatie en promotie van Vlaamse kunsten en cultureel erfgoed in het buitenland. Het instrument zag het licht in 2007 en werd vervolgens in 2013, in samenspraak met de cultuuradministratie, verder ontwikkeld door de toenmalige steunpunten en fondsen voor kunsten en cultureel erfgoed en de twee museumkoepels Vlaamse Kunstcollectie (VKC) en Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF). Er werd eveneens met CultuurNet samengewerkt voor de ontwikkeling van de technische infrastructuur.