Subsidie aan het Vlaams Fonds voor de Letteren voor deelname aan de Frankfurter Buchmesse

Project: Subsidie voor de organisatie van het gastlandschap van de Frankfurter Buchmesse

Begunstigde: Vlaams Fonds voor de Letteren 

Bedrag: 400.000 euro

Duur: oktober 2016

In 2016 presenteerden Vlaanderen en Nederland zich gezamenlijk als gastland op de Frankfurter Buchemsse, de grootste en belangrijkste literaire beurs ter wereld. Ze doen dit onder het motto ‘dit is wat we delen’. Het Vlaamse en Nederlandse letterenfonds namen de coördinatie en organisatie voor hun rekening. De beurs werd op 18 oktober 2016 geopend door de Belgische en Nederlandse koningen, samen met Minister-president Geert Bourgeois, Europees parlementsvoorzitter Martin Schulz en de cultuurministers Boris Rhein (Hessen), Jet Bussemaker (Nederland) en Sven Gatz (Vlaanderen). De Vlaamse Regering maakte 400.000 euro vrij voor het Vlaams-Nederlandse gastlandschap.

Het gastlandschap zorgde in 2016 alleen al voor meer dan 250 vertalingen van Nederlandse titels naar het Duits.