Subsidie aan het Vlaams Architectuur Instituut (VAi) voor de tentoonstelling 'What Could Have Been', 2018

Project: Tentoonstelling 'What Could Have Been'

Begunstigde: Vlaams Architectuur Instituut (VAi)

Bedrag: 13.500 euro

Duur: 2018 - 2019

In 2019 plant het Vlaams Architectuurinstituut een verderzetting en verdieping van de tentoonstelling Maatwerk Massaarbeit Architecktur aus Flandern un den Niederlanden. De tentoonstelling maakte in 2016 en 2017 onderdeel uit van het Vlaams-Nederlands gastlandschap van de Frankfurter Buchmesse.

Het nieuwe project bestaat uit een gevarieerde publieksprogramma waarbij de publicatie What Could Have Been op verschillende plaatsen binnen Vlaanderen, Nederland en Duitsland (met bijzondere aandacht voor de Eurerio Maas-Rijn) gepresenteerd en besproken wordt. De publicatie stelt een nieuwe generatie architecten centraal die zich laat kenmerken door een sterke bewustzijn van de context en aandacht voor bouwcultuur- en geschiedenis. Concreet plant men een aantal lezingen, debatten en filmvoorstellingen.

Vlaanderen hecht veel belang aan de culturale dimensie in zijn internationale relaties. De Vlaamse culturele diplomatie beschouwt cultuur daarom als drager van waarden in de internationale relaties van Vlaanderen en de Europese Unie.