Subsidie aan het Royal Frick Collection voor de tentoonstelling Van Dyck

Project: Subsidie voor de organisatie van een tentoonstelling over Van Dyck

Begunstigde: het Royal Frick Collection New York

Bedrag: 45.230 euro

Duur: 20 maart 2016 - 5 juni 2016

Van 20 maart 2016 tot 5 juni 2016 loopt in The Frick Collection (New York) de tentoonstelling “Van Dyck @ The Frick Collection: The Anatomy of Portraiture”. De tentoonstelling toont een honderdtal werken uit de collecties van grote instellingen als het Palazzo Pitti in Florens, het Kunsthistorisches museum in Wenen, het Prado Museum in Madrid, het British Museum en de National Gallery in Londen. Diverse Vlamingen waren betrokken bij de tentoonstelling. De co-curator is de Vlaming Stijn Alsteens (curator Northern European drawings bij The Metropolitan Museum of Art). Er worden bijdragen van hem gepubliceerd in de catalogus, evenals bijdragen van de Vlamingen An Van Camp (British Museum, Londen) en Bert Watteeuw (Rubenianium, Antwerpen).

In de rand van deze tentoonstelling werden twee symposia georganiseerd (Amerikaanse verzamelaars van werken van Rubens, Van Dyck en hun cirkels; Van Dyck als portrettist).