Subsidie aan Royal Academy of London voor de Léon Spilliaert tentoonstelling, 2018

Project: Tentoonstelling rond het werk van Léon Spilliaert

Begunstigde: Royal Academy of Arts

Budget: 100.000 euro

Periode: 2020

In 2020 plant de Royal Academy een tentoonstelling rond het werk van Léon Spilliaert. Spilliaert was een van de voornaamste Vlaamse kunstschilder uit de 1ste helft van de 20ste eeuw. Ook nu is er betrokkenheid van de Vlaamse musea, met name het Spilliaerthuis, MuZee en de Koninklijke Museu voor Schone Kunsten van België. De Met de subsidie aan Royal Academy of Arts wordt ingezet op een verhoogde zichtbaarheid van de Vlaamse cultuur in het Vlaams buitenlands beleid.

De tentoonstelling over Spilliaert is het resultaat van nauwe samenwerking met de Royal Acadey of Arts in Londen na de eerdere Ensor tentoonstelling in de Royal Academy in 2016.