Subsidie aan het Museum Dr Guislain voor de organisatie van de tentoonstelling 'Stigma en pyschiatrie' (2019)

Project: Tentoonstelling 'Stigma en psychiatrie' in Japan

Begunstigde: Museum Dr Guislain

Bedrag: 90.000 euro

Duur: 2019 - 2020

Dit Vlaamse-Nederlands project biedt de mogelijkheid om op indirecte wijze een maatschappelijk probleem, stigmatisering van geesteszieken, via een cultureel project, een tentoonstelling aan te kaarten. Een maatschappelijk probleem waar de Japanse gezondheidszorg zich zeer bewust van is, maar waarvoor men in de richting van West-Europa kijkt om dit thema bespreekbaar te maken. Europa en Vlaanderen hebben de jongste decennia al een hele weg heeft afgelegd in het bespreekbaar maken van geestesziek zijn. Het museum dr. Guislain staat internationaal gekend omwille van haar kennis en expertise ter zake. 

Vlaanderen werkt nauw samen met de kunst- en cultuursector om Vlaanderen op cultureel vlak op de internationale scène te zetten.