Subsidie aan het GFMD voor coördinatie van lokale en internationale media- en journalistenorganisaties in landen aan de buitengrenzen van Europa, in het oosten en de MENA-regio (2016)

Project:  de coördinatie van lokale en internationale media- en journalistenorganisaties in landen aan de buitengrenzen van Europa, in het oosten alsook in de MENA regio

Begunstigde:  Global Forum for Media Development

Bedrag: 100.000 euro

Duur: 2016

Met de steun ontvangen van de Vlaamse overheid in 2016, voor een bedrag van 100.000 euro, wenst GFMD haar inspanningen op te drijven rond de coördinatie van lokale en internationale media- en journalistenorganisaties in landen aan de buitengrenzen van Europa, in het oosten alsook in de MENA regio.

Werken rond mediavrijheid en het belang van objectieve mediavergaring is cruciaal in beide regio’s gelet op de problematiek van Russischsprekende propaganda in het oosten, IS propaganda in de MENA (met de bijhorende radicaliseringsproblematiek in Vlaanderen) en de gevaren van het afglijden naar een tegen-propaganda logica die evengoed negatieve gevolgen zou hebben voor het gezond functioneren van onze Europese democratieën.