Subsidie aan het Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, 2018

Project: Werkingssubsidie 2018

Begunstigde: Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Budget: 90.387,28 euro

Periode: 2018

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, opgericht op 28 januari 2008, is een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Ze bestaat uit 147 Franse en Belgische gemeenten. 

De Eurometropool ondersteunt de opzet van specifieke diensten en zorgt voor het optekenen en verspreiden van informatie eigen aan het leven in de grensstreek. U vindt er tal van concrete oplossingen die het dagdagelijkse leven van 2,1 miljoen inwoners en verschillende plaatselijke stakeholders (bedrijven, artiesten, verenigingen, diverse organisaties) gemakkelijker maken. Als overleg- en coördinatieorgaan biedt de Eurometropool u een uniek contactpunt met de 14 stichtende instellingen, alsook met tal van experts en partners. Tot slot bevordert de Eurometropool projecten en contacten tussen overheidsinstellingen, het maatschappelijke middenveld en Europa, en legt ze op die manier ook de basis voor de Eurometropool van morgen.