Subsidie aan het Architecture Workroom Brussels vzw (AWB) voor het opzetten van het kennis- en innovatietrajct ‘Delta Atelier’, 2019

Project: het opzetten van het kennis- en innovatietraject ‘Delta Atelier’

Begunstigde: Architecture Workroom Brussels vzw

Bedrag: € 100.000

Duur: 2019 – 2020

De Vlaamse architect Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels vzw (AWB) werd samen met de Vlaamse bouwmeester Leo van Broeck en de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade aangesteld als curator voor de Internationale Architectuurbiënnale van Rotterdam (IABR) voor de edities van 2018 en 2020. De curators beslisten om zowel de biënnale van 2018 als die van 2020 in Rotterdam én in Brussel te laten plaatsvinden. Onder de hoed ‘THE MISSING LINK’ hingen ze het thema van de biënnales op aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties en van het klimaatverdrag van Parijs.

Tijdens de biënnale van 2018 trapten de curators een proces op gang waarbij architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en kunstenaars meedachten over ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschapsarchitectuur, planologie, beleidsontwikkeling, kennisdeling, klimaatverandering, energietransitie, watermanagement, voedselproductie, creatieve bedrijvigheid en industrie, impact-investeren of sociaal ondernemen. Meer dan op een klassieke architectuurbiënnale stond maatschappelijk-ruimtelijke innovatie centraal. Dat zal ook het geval zijn in 2020. Tijdens de tweede biënnale onder de noemer ‘THE MISSING LINK’, zullen de concrete resultaten uit het Delta Atelier-traject worden gekruist en gebenchmarkt met andere internationale projecten, expertise en praktijken.