Subsidie aan Exchange voor beginnende en kleine ondernemers in het Zuiden, 2018

Project: Werkingssubsidie 

Begunstigde: Exchange vzw

Budget: 1.350.000 euro

Periode: 2018 - 2020

Exchange vzw is een Vlaamse organisatie die al 17 jaar ondernemers in het Zuiden ondersteunt door het uitsturen van expertise uit het Noorden. Exchange staat voor de ondersteuning van het groeipotentieel van de privé-sector in Noord-Zuidverband en in markt-economische context.

Met de steun van de Vlaamse overheid wil Exchange de komende 3 jaar de volgende resultaten realiseren:

  • Er worden 25 groei-programma’s opgestart in de 5 focuslanden waarbij de kwaliteit zal opgevolgd worden door middel van een nauwgezette project management;
  • Exchange wil een centrum van kennisdeling zijn voor de 5 focuslanden met betrekking tot de private sector ontwikkeling.