Subsidie aan Departement van Milieuzaken van Zuid-Afrika voor het project 'DEA Adaptive Capacity Facility'

Project: 'DEA Adaptive Capacity Facility'

Begunstigde: Departement Environmental Affairs (DEA)

Budget: 3.999.942 euro 

Periode: 2018-2023

Het project werd ingediend door het Departement Environmental Affairs (DEA) van Zuid-Afrika. DEA is het Zuid-Afrikaanse Departement Milieuzaken dat is belast met de coördinatie van de nationale respons op de klimaatveranderingen de overgang naar een groene economie. 

De Zuid-Afrikaanse overheid wil met het project een programma uitwerken om lokale besturen en hun partners te ondersteunen om initiatieven op te zetten die lokale kwetsbare groepen weerbaarder maken zodat ze zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. 

Het project focust concreet op het versterken van de capaciteit inzake implementatie van klimaatadaptatie, het uitbouwen van partnerschappen, het opzetten van pilootprojecten en het vergaren en delen van kennis. Ongeveer 60% van het budget zal besteed worden aan de financiering van de pilootprojecten.

Department Environmental Affairs South Africa