Subsidie aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), 2018

Project: Werkingssubsidie

Begunstigde: De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR)

Budget: 100.000 euro

Periode: 2019

De subsidie zal aangewend worden voor volgende opdrachten: 

  • Coördinatie van de deelname van de Vlaamse universiteiten en hogescholen aan uitgaande zendingen van (of met deelname van) leden van de Vlaams Regering 

  • Het faciliteren van het ontvangen van inkomende zendingen van buitenlandse delegaties met een duidelijke kenniscomponent

  • De uitbouw van een kenniscel binnen de VLUHR die de Vlaamse overheid in het algemeen, en het departement BUZA in het bijzonder, vraaggestuurd van relevante data kan voorzien (landenfiches, SWOT-analyses,…)

Met deze subsidie wil het Departement Buitenlandse Zaken de doelstellingen inzake academische diplomatie bereiken door verder in te zetten op de actieve promotie van hoger onderwijs en onderzoek in Vlaanderen door buitenlandse studenten, onderzoekers en beleidsmakers te overtuigen van de kwaliteit ervan. De deelname van kennisinstellingen aan ministeriële zendingen is hiervoor een belangrijk instrument.