Subsidie aan de Universiteit van Pretoria voor de organisatie van mensenrechtencursussen, Zuid-Afrika 2016

Project: Organisatie van mensenrechtencursussen aan de Universiteit van Pretoria

Begunstigde: Centre of Human Rights van de Universiteit van Pretoria

Bedrag: 150.108 euro

Periode: 2016

In 2016 verleende de Vlaamse Overheid een subsidie van 150.108 euro aan het Centre of Human Rights van de Universiteit van Pretoria. Het ging om het verderzetten van een project waarvoor Vlaanderen reeds eerder subsidies verleende (100.000 euro in 2013 en 100.000 euro in 2011). Deze financiering wordt gebruikt door het centrum voor de organisatie van mensenrechtencursussen waarbij ook Vlaamse academici betrokken zijn. Elke cursus behandelt een specifiek mensenrechtenthema. Concreet gaat het om:

  1. Sexuele minderheidsrechten in Afrika (i.s.m. Katholieke Universiteit Leuven)
  2. Het recht op ontwikkeling (i.s.m. Universiteit Antwerpen)
  3. Vergelijkende mensenrechten in Afrika (i.s.m. Rijksuniversiteit Gent)

Het Mensenrechtencentrum (Centre for Human Rights) werd aan de Universiteit van Pretoria opgericht in 1986, met als doel het apartheidssysteem te bestrijden d.m.v van vergaderingen en conferenties over mensenrechten. Tijdens de overgangsjaren had het centrum een adviserende rol bij de opstelling van de nieuwe grondwet van Zuid-Afrika.

De laatste jaren positioneerde het centrum zich meer en meer als de referentie-instelling voor mensenrechten op het Afrikaanse continent. Het biedt niet alleen een masteropleiding aan, maar ook korte cursussen voor deelnemers vanuit heel Afrika (Advanced Human Rights Courses). Verder organiseert het jaarlijks een “Moot Court Competition” en geeft het de belangrijkste publicaties op vlak van mensenrechten in Afrika uit. Het centrum ontving in 2006 de UNESCO-prijs voor Onderwijs in Mensenrechten.