Subsidie aan de stad Leuven voor het project Vredesbeiaard

Project: Vredesbeiaard

Begunstigde: Stad Leuven

Bedrag: 20.000€

Duur: 11 november 2018

In augustus 2016 ondertekenden de stad Leuven en de Duitse stad Neuss een samenwerkingsovereenkomst. Het initiatief ging uit van Neuss, waar de stedelijke archivaris eerder had ontdekt dat een bataljon militairen uit deze stad mee verantwoordelijk was voor de verwoesting van een groot deel van Leuven in augustus 1914. Ook de beiaardklokken van de Sint-Pieterskerk, die afkomstig waren uit de Abdij van Park, werden vernietigd.

Op 11 november 2018 zal de samenwerking tussen beide steden zichtbaar worden. Dan zal er in de toren van Abdij van Park opnieuw een beiaard hangen, een replica van het oorspronkelijke instrument. Die zal in het teken staan van vrede en verzoening. Beiaardiers uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd om concerten te geven die passen in deze vredesmissie.

Ook de Vlaamse overheid participeert in het project door het peterschap op zich te nemen van één van de klokken die gegoten werden.