Subsidie aan de Palestijnse circusschool , 2018

Project: 

Educatie voor jonge Palestijnen 

  • Palestijnse jongeren onderwijzen. Dit programma richt zich specifiek op 6-jarigen in Ramallah, Birzeit, Oost- Jerusalem, Jenin en het Al Fara vluchtelingenkamp

Capaciteitsopbouw lesgevers Palestinian Circus School

  • Jaarlijks verschillende workshops over capaciteitsopbouw te organiseren in (en buiten) Palestina. Men brengt hierbij circus pedagogen en artiesten samen die masterclasses geven aan studenten en lesgevers van de Palestinian Circus School
  • Het uitdiepen van de internationale samenwerking met Circus Zonder Handen in Brussel.
  • Meer internationale co-producties op te leveren met als doel professionalisering en verhoogde verkoop van hun voorstellingen

Begunstigde: Palestijnse circusschool

Budget: 35.000 euro

Periode: 2018

De circusschool stimuleert de creatieve mogelijkheden van jongeren tussen 10 en 25 jaar in Palestina. Dit project kan geplaatst worden onder de noemer 'sociaal circus', waarbij circus gebruikt wordt als methodiek voor bijzondere doelgroepen of sociaal-maatschappelijke projecten. 

Door middel van circus wordt ernaar gestreefd Palestijnse jongeren te emanciperen, zelfbewust te maken en in staat te stellen constructief en positief met elkaar in dialoog te gaan. Met als doel hun samenleving op een positieve manier vorm te geven. De Palestijnse Circusschool en Circus Zonder Handen (werkzaam in een aantal kwetsbare wijken in Brussel zoals in de gemeente Molenbeek) sloegen voor de periode 2016-2018 de handen in elkaar. Beide organisaties proberen het geweld en de discriminatie waarmee jongeren geconfronteerd worden om te buigen naar iets constructiefs.

De circusschool maakte onrechstreeks deel uit van het Vlaams-Palestijns cultureel festival Under Construction in Gent en Ramallah: de film 'What Happened in the tent' van Majd Khalifeh die de werking van het Palestinian Circus in beeld brengt werd getoond in première.