Subsidie aan de Last Post Association, 2017

Project: Algemene werking van vzw Last Post Association

Begunstigde: vzw Last Post Association

Budget: 60.000 euro

Periode: 2018 – 2020

De Last Post Association is een onafhankelijke, non-profit organisatie, bestuurd door vrijwilligers. De vereniging werd opgericht in 1928 en organiseert sindsdien elke avond om 20.00 uur de dagelijkse Last Post plechtigheid onder de Menenpoort in Ieper. De Last Post Association stelt zicht tot doel deze traditie eeuwig in stand te houden, dus ook na de eeuwherdenking van 2014-2018. De organisatie van de dagelijkse plechtiheid is de kernopdracht van de vereniging. 

De organisatie staat tevens in voor de internationale ontvangsten en speciale plechtigheden waarvan de afgelopen jaren heel wat hebben plaats gevonden onder de Menenpoort, alsook voor de omkadering van de talrijke buitenlandse diplomatieke delegaties. De schaal en de weerklank die aan de Last Post plechtigheid en de ontvangsten van gasten uit de internationale diplomatieke en politieke wereld wordt gegeven, versterkt de internationale positie van Ieper en Vlaanderen als belangrijk centrum voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.